Slechts 1,50 meter hoog, maar tot 11,43 meter breed zijn de roldeuren, waardoor in de zagerij Bad Fredeburg de gezaagde planken naar buiten worden getransporteerd. Waar geen personenverkeer plaatsvindt, is deze hoogte geheel voldoende om een storingsvrij productentransport veilig te stellen. De beide ingangsdeuren hebben weliswaar niet zo’n ongewoonlijke hoogte/breedteverhouding, maar zijn met meer dan 45 vierkante meter nog duidelijk groter. „Deze maten zijn weliswaar ongewoonlijk, maar voor de ThermoTeck-deuren technisch geen probleem“, zegt Thomas Bräutigam. Der deur-expert van Teckentrup heeft de inbouw van de deuren begeleid.

Sinds vele jaren wordt hout steeds populairder, de vraag naar dit natuurlijke bouwmateriaal stijgt continu. Daarom is het niet verwonderlijk dat de hout verwerkende industrie zijn capaciteiten voortdurend uitbreidt. Een voorbeeld daarvan is “Dickel Holz”, een bedrijf met een rijke traditie in Schmallenberg in het Hochsauerland. Het bedrijf werd in 1948 als timmermanswerkplaats opgericht, heeft sinds 1959 een zagerij in bedrijf, en heeft vooral in de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. In 2010 werd de ombouw van de plankensortering voor massawarenhandel gerealiseerd, in 2013 kwam er een fabriek voor massief constructiehout bij, en de droogkamercapaciteit werd uitgebreid. De nieuwbouw van het biomassa-magazijn volgde in 2014. In het kader van deze ombouw- en uitbreidingswerkzaamheden werd een tot dan toe als magazijn gebruikte hal een productiehal. De nieuwe installatie, een integraal bestuurde reduceerbandinstallatie, neemt nu meer dan de helft van deze hal in beslag.

Met de nieuwe toepassing veranderde ook het toe- en afvoerproces. De overdrachtstations van op maat gezaagd hout dienen daarbij alleen voor de warenuitwisseling – personen of voertuigen komen niet door deze haltoegangen. Daardoor konden de doorgangen zeer laag worden uitgevoerd: De deuren (roldeur ThermoTeck, Teckentrup) hebben een hoogte van slechts 1,50 meter. Het gezaagde hout loopt automatisch naar het overdrachtsstation, buiten nemen vorkheftrucks de waren aan. „De breedste deur komt op 11,45 meter – dat was dus nog met het gewone productieproces uitvoerbaar“, vertelt Thomas Bräutigam. De bestelbare maten liggen bij max. 11,50 meter breedte en 12 meter hoogte. Op aanvraag kan het daar nog duidelijk boven liggen. 18 meter (windlastklasse 1) zijn technisch realiseerbaar. En verdere ongewoonlijke oplossing is de montage van de deuren als „buitenrollers“. Zo staat de ruimte van de hal volledig voor de zaag- en werkprocessen ter beschikking. Omdat het overdrachtstation overdakt is – allereerst om het hout te beschermen – hadden deze deuren ook geen extra afdekking nodig.

Nog aanzienlijk groter zijn de beide roldeuren voor de in- en uitrit. 7,44 x 6,13 resp. 6,165 x 6,00 meter. „Dat is dan toch wel indrukwekkend – hoewel onze standaarddeur tot 12 meter hoogte kan worden toegepast“, vertelt Bräutigam. ThermoTeck-roldeuren onderscheiden zich door efficiëntie, robuustheid en eenvoudige constructie. Op grond van de ruimtebesparende roltechniek en het resistente roldeurpantser zijn zij juist ook bijzonder goed geschikt voor hoge en vooral brede halafsluitingen zoals in Schmallenberg. De deuren voldoen aan de norm EN 13241-1 en daarmee aan alle Europese eisen wat betreft mechanische belastbaarheid, gebruiksveiligheid, dichtheid en windlast. “Vooral in de industrie is de microprofilering van het deurpantser een voordeel: De deur vangt kleinere stoten of botsingen op, zoals dat wel eens bij inzet van vorkheftrucks kan gebeuren”, zegt Bräutigam.

Ook voor aandrijvingen, veiligheidscomponenten, etc. behoefden er geen bijzondere constructies te worden gevonden, hier werden oplossingen uit het brede componentenprogramma gebruikt. Alle deuren worden met motoren aangedreven, voor veiligheid zorgen sluitkantbeveiligingen met fotocellen. Met het oog op het robuuste gebruik in de fabriek zijn de deuren dubbelwandig uitgevoerd. Met rond 20 openingscycli per dag is de belasting van de aandrijvingen niet buitengewoon hoog, zelfs bij een werkweek van zes dagen blijft de installatie daarmee duidelijk onder de belasting waarvoor de motoren zijn ontworpen. De ingangen worden op het ogenblik nog zeldener bediend, het zijn maar twee tot drie openingen per dag. Of dat echter zo blijft, is de vraag: Indien de groei bij Dickel zo doorgaat, moeten de deuren misschien ook vaker worden bewogen. “Omdat de deuren voor 30.000 openingscycli per jaar zijn ontworpen, hoeven de Schmallenbergers hier geen hindernis voor groei te verwachten”, zegt Bräutigam.

Download