Geplaatst op 17 oktober 2019
Categorie:
Brandwerend Deuren

Brandwerende loopdeuren regelgeving en normering

Auteur:
Michael Beljaars
8 min
Brandwerende loopdeuren regelgeving en normering

Alle uitvoeringen dienen te voldoen aan de eisen genoemd in het Bouwbesluit en dienen te worden getoetst aan de NEN 6069 en/of aan de nieuwe Europese norm NEN EN 1634-1.

Wat houdt de europese norm in (EN1634-1)

In deze norm staat precies omschreven op welke manier een deur getest dient te worden en onder welke voorwaarden. De feitelijke brandtest mag alleen maar worden uitgevoerd door een Notified Body en dient aangesloten te zijn als member bij de EGOLF. De fysieke brandtest wordt uitgevoerd zoals de branddeur ook in de praktijk wordt toegepast, niet alleen een paneel of ander onderdeel van de deur. Na de brandtest wordt er een

testrapport opgemaakt en vanuit het testrapport en de brandtest volgt het classificatie rapport waaraan de deur voldoet conform de EN 13502-1. Ook de SKG attesten en certificaten zijn geldig volgens Bouwbesluit.

Op een branddeur zijn de volgende classificaties mogelijk:

– Vlamdichtheid (E)

– Straling (W)

– Isolatie (I)

EW – laagste classificatie (alleen getest op vlamdoorslag en stralingswarmte op een meter van de deur)

EI2 –100 mm vanaf het kader, temperatuur op de deur gemeten aan de niet verhitte zijde van de deur

EI1 – 25 mm vanaf het kader, temperatuur op de deur gemeten aan de niet verhitte zijde van de deur

 Controle op de eisen

Of de toegepaste branddeur daadwerkelijk aan de eisen voldoet, moet door de producent/leverancier worden aangetoond door afgifte van een testrapport of een SVO Samenvatting van Onderzoek van een geaccrediteerde instelling waaruit blijkt dat het product voldoet aan de prestatie-eis uit het bouwbesluit.

De maximale afmetingen van een geteste branddeur wordt bepaald door de afmetingen van de beschikbare testoven. In de praktijk worden veelal brandwerende deuren verlangd van een grotere afmeting in hoogte, in breedte of in beide.

Aanpassingen aan de deur

Ook worden geteste uitvoeringen (al dan niet op verzoek van een opdrachtgever) gemuteerd, door bijvoorbeeld het aanbrengen van vlakke beplating, betimmering of beglazing etc. Zowel voor grotere afmetingen als voor mutaties dient door de producent/leverancier van de betreffende branddeur te allen tijde een gelijkwaardigheidsverklaring van een geaccrediteerde instelling te worden afgegeven. De afwijking in maatvoering of uitvoering ten opzichte van de basistest of attest moet daarin duidelijk vermeld staan.

Elk jaar controle op de branddeur

BBN adviseert om tenminste 1 maal per jaar een externe controle uit te laten voeren door een deskundig bedrijf. Daarnaast dient de gebruiker meermaals per jaar de signalering en daadwerkelijke sluiting van de deur te controleren.