Brandwerende deuren 30 minuten

Brandwerende deuren 30 minuten

In geval van brand is het hoogste gebod om mensen te beschermen tegen hitte en vlammen en om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Op dit gebied profiteert u van onze decennia lange ervaring. Onze brandwerende deuren garanderen de wettelijk vereiste brandwering en voldoen tegelijkertijd aan de hoogste eisen op het gebied van uitstraling en brandwerendheid, rookwering en inbraakwerendheid.

30 minuten brandwerend

U mist een brandwerende deur om uw gebouwencomplex aan de geldende veiligheidsvoorschriften en uw persoonlijke eisen te laten voldoen? Overtuig uzelf van ons assortiment brandwerende deuren en vindt de perfecte brandwerende deur voor uw gebouw in termen van functionaliteit, afmeting en design. Preventie en inperking: Dit zijn de twee modewoorden voor optimale brandbeveiliging. Teckentrup is al tientallen jaren een competente partner op het gebied van structurele brandbeveiliging. Profiteer van onze ervaring en investeer in uw veiligheid door de aankoop van een Teckentrup brandwerende deur!

In gebouwen – vooral in de industriële sector – kan het ontstaan van een brand nooit volledig worden uitgesloten. Daarom is het belangrijk om focus te hebben op een efficiënte brandbeveiliging door gebruik te maken van brandwerende deuren om het verspreiden van schadelijke rook en brand te voorkomen. Als competente partner helpen wij u bij de beveiliging van uw gebouw en adviseren u bij de keuze van de deuren, omdat onze brandwerende deuren aan verschillende eisen voldoen, afhankelijk van het brandgevaar en de brandbelasting.

Alle brandwerende deuren worden onderworpen aan een brandproef volgens EN 1634-1 (NEN 6069) en moeten zich bij een oventemperatuur van ca. 1.000 graden Celsius gedurende 30, 60, 90 of 120 minuten bewijzen. Gedurende deze periode mag een bepaalde grenstemperatuur aan de van het vuur afstaande zijde niet worden overschreden en mogen er geen vlammen door het deurblad of kozijn van de brandwerende deuren komen. Afhankelijk van de bereikte tijd worden de brandwerende deuren, geclassificeerd als WBDBO conform EN 16034 EW/EI2/EI1 30, EW/EI2/EI1 60, EW/EI2 90 of EW/EI2 120 minuten brandwerend.

Brandwerende binnendeuren voorkomen verspreiding van brand en rook in geval van brand.

Dubbele brandwerende deuren worden vaak gebruikt in gebouwen waarin zich veel personen verplaatsen.

In openbare gebouwen scheiden brandwerende deuren verschillende zones van elkaar en zorgen er zo voor dat de vlucht- en reddingswegen in stand worden gehouden.

Brandwerende deuren 30 minuten

Alleen al de implementering van een brandwerende deur kan het beroemde topje van de ijsberg zijn in een noodsituatie. Het combineert vele doorslaggevende functies zoals automatisch sluiten, vlamdoving gedurende de aangegeven minimale tijd. En tegelijkertijd wordt de verspreiding van zeer giftige rookgassen voorkomen. Constante kwaliteitstests in het kader van DIN ISO 9001 garanderen de hoogste productiekwaliteit, betrouwbaarheid en een lange levensduur. Een brandwerende deur moet zelfsluitend zijn, zodat deze een brand op betrouwbare wijze kan stoppen. Het zelfsluiten van de brandwerende deuren wordt gerealiseerd door veerscharnieren (voorgespannen scharnieren) of door deurdrangers.

Als een brandwerende deur 30 minuten normaal gesproken open staat, kan de deurdranger worden gekoppeld aan een vastzetsinrichting die ervoor zorgt dat de deur in geval van brand automatisch wordt gesloten. De Teckentrup brandwerende deur wordt op veel plaatsen in de industrie en kantoorgebouwen toegepast, maar ook in alle particuliere, openbare en industriële gebieden toe te passen. Eengezinswoningen en grote wooncomplexen genieten de bescherming van onze 30 minuten brandwerende deuren, evenals klinieken, bioscopen, bedrijven, kantoren, grote garages en scholen. Overigens: een brandwerende eur uit ons assortiment vervult niet alleen zijn pure functies, maar ook alle optische wensen. Met name de serie “Teckentrup 62” combineert trendzettende details, zoals minder slijtage en efficiënte montagevoordelen, met een aantrekkelijk design.