Rookwerende deuren

Rookwerende deuren

Rook is minstens zo gevaarlijk voor het leven als vuur. Bij een ongeval kunnen zelfs een paar ademhalingen van hete en giftige dampen tot bewusteloosheid of de dood leiden. Niet alleen het vuur, maar ook de rook vormt het grootste gevaar en moet idealiter vanaf het begin met rookwerende deuren worden verminderd of voorkomen. Zodra er brand uitbreekt in een ruimte, sluiten de volgens DIN 18095 geteste rookwerende deuren automatisch door het gebruik van deursdrangers. Vraag nu een rookwerende deur aan.

Rookwerende deuren moeten automatisch sluiten om te voorkomen dat er bij brand rook binnendringt.

Rookwerende deuren moeten overal worden geïnstalleerd waar het gebruik ervan volgens de bouwvoorschriften voor rookwerende deuren vereist is.

Rookwerende deur voor uw veiligheid

Een rookwerende deur heeft tot taak om in geval van brand zo lang mogelijk het doorlaten van rook te voorkomen. Ze worden onder andere gebruikt voor het compartimenteren van overlopen met een lengte van minstens 30 meter en bij trappenhuizen en gang afsluitingen. Dit is bedoeld om rookvrije zones en vlucht- en reddingswegen te creëren, zodat het gebouw veilig geëvacueerd kan worden. Net als brandwerende deuren moeten rookwerende deuren uit zichzelf sluiten en voorzien zijn van een sluiting en een afdichting rondom. Het openhouden is alleen mogelijk met een speciaal en goedgekeurd vasthoudsysteem. De deuren moeten voorzien zijn van speciale sloten met een veerbelaste vergrendeling.

Hoe lang duurt de beschermende werking?

Bij branddeuren is de beschermende werking (brandwerendheidstijd) beperkt in de tijd; bij rookdeuren is dit niet met zekerheid te zeggen. Dit komt omdat het getolereerde rookvolume onder andere afhankelijk is van de ventilatieomstandigheden (de luchtverversing) en de grootte en vooral de hoogte van de betreffende ruimte. Grofweg wordt aangenomen dat een ongeveer 30 meter lange gang zonder ademhalingsbescherming gedurende ongeveer tien minuten veilig kan worden gepasseerd bij de huidige grenswaarden en in het geval van een zogenaamde beginnende brand.

Hoe is de deur geconstrueerd?

Rookwerende deuren zijn uitgevoerd met 3-zijdige afdichtingen. Ze kunnen van verschillende materialen worden gemaakt, zoals staal, glas of hout. In bodembereik zijn ze voorzien van een valdorpel. Volgens DIN 18095 moeten dubbele deuren voorzien zijn van een deurdranger en een zogenaamde sluitvolgorde regeling om te zorgen dat de standvleugel eerst sluit en daarna de loopvleugel.